انجام آزمایش تیروئید قبل از بارداری ضروریست

انجام آزمایش تیروئید قبل از بارداری ضروریست

انجام آزمایش تیروئید قبل از بارداری ضروریستبه دلیل افزایش دفع ید در دوران بارداری بهتر است مادران توسط آزمایشات غدد تیروئید از وضعیت عملکرد...

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 12 بازدید